Orthodontie

Een slechte beet, tanden die te dichtbij of te ver
van elkaar staan of scheve tanden, kunnen via orthodontie
gecorrigeerd worden.

 1. Oorzaken, symptomen en gevolgen
 2. Behandelingen :
  1. Vaste beugel of plaatjesbeugel
  2. Plaatbeugel of losse beugel
  3. Buitenbeugel
  4. Activator of blokbeugel
  5. Retentiebeugel

 

1. Oorzaken, symptomen en gevolgen

De redenen voor dergelijke correcties zijn zowel
therapeutisch als esthetisch te verklaren.

Scheve tanden of slecht geplaatste tanden kunnen
in de eerste plaats vaak moeilijk gereinigd worden
met tand- en tandvleesproblemen als gevolg. Bovendien
kunnen zij, samen met een slechte beet, verantwoordelijk
zijn voor vroegtijdige slijtage van het gebit net
zoals ze de kauwspieren te veel kunnen belasten.
Dit laatste kan uitmonden in kaakpijn, hoofdpijn
of ongemakken bij nek, rug of schouders.

Orthodontie leidt niet alleen tot een gezonder gebit,
het zal er tevens veel mooier gaan uitzien.

Een slechte beet kan verschillende varianten omvatten, onderandere :

 • Onderbeet : De tanden van de onderkaak staan te ver naar voor
  in vergelijking met die van de bovenkaak.
 • Overbeet : De tanden van de bovenkaak staan te ver naar voor
  in vergelijking met die van de onderkaak.
 • Kruisbeet : De tanden van de bovenkaak staan niet een klein
  beetje méér naar voor in vergelijking met die van de onderkaak.
 • Verschoven middellijn : Het midden van de tanden van de bovenkaak staat
  niet precies boven het midden van de tanden van de onderkaak.

<< terug

2. Behandelingen

Onderzoek zal uitwijzen welke orthodontische hulpmiddelen
ingezet moeten worden om eventuele problemen te
verhelpen. Een dergelijk onderzoek bestaat doorgaans
uit een mondonderzoek waarbij de behandelende orthodontist
rechtstreeks een idee probeert te vormen van de
toestand van het gebit.

In een tweede fase worden röntgenfoto’s gemaakt
om van bepaalde delen van het gebit een duidelijker
beeld te krijgen. Voor de uiteindelijke behandeling
kan aanvangen, wordt nog een gipsafdruk of wasbeet
gemaakt. Op basis van deze replica kan een op maat
passend hulpstuk vervaardigd worden.

Orthodontische problemen worden in de meeste gevallen
behandeld met één of soms wel meerdere beugels.
Ze zijn ofwel vast aangebracht ofwel uitneembaar.
We onderscheiden een vijftal typen beugels.

2.a Vaste beugel of plaatjesbeugel

Bij een vaste beugel of plaatjesbeugel
worden blokjes – brackets –
op de tanden aangebracht. Dit gebeurt meestal aan
de buitenkant van het gebit. Door deze blokjes wordt
een draad – bogen – geregen die aangespannen kan
worden. Vaak worden ook elastiekjes of veertjes gebruikt om
onder andere tanden naar elkaar toe te trekken.

Op regelmatige basis wordt de beugel bijgespannen
wat het gebit een paar dagen wat meer gevoelig maakt.
Met dit type beugel kunnen tanden en kiezen individueel
gekanteld maar ook verplaatst worden in het kaakbot.

Een plaatsjesbeugel dient normaal voor een langere
periode gedragen worden. Een vaste beugel maakt
het reinigen van de tanden en kiezen een stuk moeilijker
zodat een extra goede tandhygiëne absoluut noodzakelijk
is. Er bestaan ook esthetische (witte) plaatjesbeugels.
Deze zien er er een stuk minder metaalachtig uit
en wegen minder dan de voorgaande modellen.

<< terug

2.b Plaatbeugel of losse beugel

De plaatbeugel of losse beugel
is een uitneembare beugel en wordt
ook wel “losse beugel” genoemd. Dit model bestaat
uit een plastic plaatje dat tegen het gehemelte
wordt geplaatst. Via haakjes om de tanden of een
draad aan de voorzijde van het gebit, zit de beugel
vastgehecht aan het gebit.

Er bestaat een gelijkaardige beugel voor de onderkaak.
Deze wordt weinig gebruikt omdat het vervelend om
dragen is aangezien de beugel onder de tong zit.

Speciaal gebogen draden – de veertjes – kunnen aangespannen
worden. Ze gaan zo tegen de tanden en kiezen duwen
en deze verplaatsen.

Een losse beugel kan tanden en kiezen individueel
kantelen maar kan ze niet verplaatsen in het kaakbot.
Het reinigen van het gebit wordt niet bemoeilijkt
doordat de beugel uitneembaar is.

<< terug

2.c Buitenbeugel

De buitenbeugel werkt enkel wanneer men nog groeit.
Het is bevestigd aan de kiezen van de bovenkaak
en wordt via een nekband of een pet aangespannen.
Zo ontstaat een achterwaartse kracht op het gebit.
Ook de snijtanden worden achteruitgetrokken.

Deze beugel remt de groei van de bovenkaak terwijl
de onderkaak ongehinderd kan doorgroeien. De buitenbeugel
wordt vaak gedragen in combinatie met een ander
uitneembaar model.

Gebitsverzorging blijft zoals voorheen aangezien
dit type beugel afneembaar is.

<< terug

2.d Activator of blokbeugel

De activator of blokbeugel
is een uitneembare beugel die bestaat
uit een element voor de boven- en onderkaak. Het
geheel zit vastgemaakt aan de bovenkaak en werkt
enkel wanneer de patiënt nog groeit.

De blokbeugel wordt telkens “geactiveerd” wanneer
de kaakspieren gebruikt worden. De tanden en kiezen
uit de bovenkaak worden dan achterwaarts geduwd
terwijl in de onderkaak net het omgekeerde gebeurt.

De groei van de onderkaak wordt op deze wijze bevorderd
en die van de bovenkaak geremd zodat een overbeet
verholpen kan worden. Een activator wordt vaak ook
als retentiebeugel gebruikt om een herstelde beet
te bewaren.

Doordat het uitneembaar is, wordt de gebitsverzorging
niet belemmerd.

<< terug

2.e Retentiebeugel

Een retentiebeugel is een instrument dat tot doel
heeft om correcties na een behandeling te behouden.
Er zijn zowel losse als vaste modellen.

Er zijn een viertal verschillende losse retentiebeugels:
de retentieplaat, de toothpositioner, de dieptrekplaat
en de activator.

De retentieplaat is vergelijkbaar met een plaatbeugel
maar dan zonder “actieve” elementen. De toothpositioner
is een soort mondbeschermer van zacht plastic waarin
de tanden en kiezen precies inpassen. Het derde
model, de dieptrekplaat, is hetzelfde als de toothpositioner
alleen is deze gemaakt van hard kunststof. Ook een
activator wordt als retentiebeugel ingeschakeld.

De retentiespalk is een vaste retentiebeugel. Hierbij
worden draadjes aan de binnenkant van de tanden
geplakt om ze op hun plaats te houden.

<< terug

Geef een antwoord