Uitgebreide Informatie

Voordat de tandheelkundige behandeling wordt begonnen, zal eerst het plan voor de behandeling met u worden besproken. De medische, emotionele en tandheelkundige aspecten zullen zo goed mogelijk aan u worden uitgelegd. U hebt daarbij alle gelegenheid om uw vragen en ideeën in te brengen en te bespreken.

Als tijdens dit gesprek wordt gekozen voor een behandeling met lachgas-sedatie wordt eerst de hele gang van zaken aan u uitgelegd. Vooraf dient u met de tandarts te overleggen over evt. medicijnengebruik. Op de dag dat u komt voor de behandeling met lachgas-sedatie, mag u daaraan voorafgaand niet te veel eten, een licht ontbijt of een lichte lunch is toegestaan.

De toediening
De behandeling begint met het passen van het neusmasker, waarmee het lachgas en de zuurstof worden toegediend. Het neusmasker is doormiddel van twee slangen verbonden met een speciaal hiervoor ontworpen mengapparaat. Met behulp van dit mengapparaat kan de zuurstof en het lachgas in iedere gewenste verhouding gemengd worden.
De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. Ter vergelijking: in de lucht die wij inademen zit 20% zuurstof. De verhouding tussen lachgas en zuurstof, maar ook op totale hoeveelheid van het mengsel kan gemakkelijk op de individuele behoefte van iedere patiënt worden afgestemd.

De introductie begint met zuivere zuurstof, vervolgens wordt stapje voor stapje de hoeveelheid lachgas toegevoegd en vermeerderd. Tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie lachgas, die bij de meeste mensen 30-35% bedraagt, vindt de behandeling plaats. De tandheelkundige behandeling verloopt verder op de normale wijze. Dit betekent dat de plaatselijke verdoving in de meeste gevallen dan ook gewoon nodig blijft. Alleen, u vindt het allemaal veel minder erg en vervelend. Het is van groot belang voor het slagen van de sedatie en dus ook de behandeling, dat u continu inademt door uw neus. Als u dat niet doet, vermindert de werking van het lachgas aanzienlijk, of houdt zelfs helemaal op.
Dit betekent bijvoorbeeld ook, dat u tijdens de lachgas- sedatie niet mag praten. Als u praat, ademt u namelijk door de mond. Het lachgas kan zijn werk dan niet doen en u ‘blaast’ lachgas in de werkkamer van de tandarts. Om te voorkomen, dat het lachgas, die nodig is voor uw behandeling in de behandelkamer van de tandarts terecht komt, zult u dus ook alleen door uw neus moeten uitademen. Via de uitademslang wordt het ongebruikte lachgas dan weggezogen. Als uw neus verstopt is door een verkoudheid, kunt u niet ‘onder lachgas ‘ u zult dan uw behandelingen op tijd moeten afzeggen.

Hoewel, na het inademen van lachgas, het eerste gevoel, wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van een beetje dronken zijn: een prettig loom gevoel en een beetje afwezig. Het komt ook weleens voor, dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de tandarts zal dan gekozen kunnen worden voor een voorzichtig e herhaling van de introductie op een ander moment (als u bijvoorbeeld wat minder gespannen bent) of voor een alternatieve behandelaanpak.

Lachgas op deze wijze gebruikt (lage concentraties en korte behandelingen van meestal niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid. Wel wordt geadviseerd om lachgas tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap niet te gebruiken (net als in feite het gebruik van sigaretten en alcohol afgeraden wordt tijdens de zwangerschap).

Na afloop van de behandeling,
De lachgas-sedatie wordt met het gedurende ongeveer vijf minuten inademen van zuivere zuurstof . Een groot voordeel van lachgas-sedatie is, dat wanneer het inademen van lachgas-sedatie wordt gestopt, de werking ervan na 5-10 minuten is afgelopen en dat er vrijwel in alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn. Om absoluut zeker te zijn wordt geadviseerd om het eerste half uur nog niet aan het verkeer deel te nemen en om daar na nog extra voorzichtig en geconcentreerd te blijven.