LASER chirurgie

Hoe werkt de diode laser ?                                                                                                        epic                                           

De werking van een Diodelaser berust op de affiniteit op hemoglobine.De toevoeging van energie maakt dat het celweefsel als het ware ontploft. Door de aangevoerde energie te focussen door middel van een glasfibergeleider kunnen we de laserstraal op het te bewerken oppervlak richten. De 810 nm golflengte is niet zichtbaar dus maken we gebruik van een rode geleide straal, welbekend als de laserpointer bij presentaties. Deze loopt door hetzelfde glasfiber en de beide golflengtes storen elkaar niet. Er zijn verschillende wattages beschikbaar maar het gepatenteerde principe van ‘Puls Pause Relation’ maakt een korte piekbelasting van 20 watt mogelijk, waardoor het celweefsel de kans krijgt te rusten en je dus niet alles in een keer kunt opblazen.
Het gebruik van een glasfibertip in de diameters 200, 400 en 600 nm maakt een subtiele keuze mogelijk,maar de ervaring leert dat de 400 nm de meest gebruikte is.

Tijdens de behandeling krijg je een speciale bril opgezet ter bescherming van de ogen en hoor je een onderbroken pieptoon.Je kan een licht verbrande geur waarnemen.Dit is heel normaal!

Laser versus traditionele behandelmethoden:

Behandelen van tandvleesaandoeningen met behulp van traditionele , invasieve chirurgie omvat het insnijden van het tandvlees , het verwijderen van bacteriën en zieke delen en het hechten van de wonde.Het is een pijnlijke procedure die veel verdoving en een lange genezingstijd

Laser chirurgie van  tandvlees & weke delen is pijnloos voor de patiënt , zodat anesthesie doorgaans niet/weinig  noodzakelijk is. Bloeding en zwelling treden niet of weinig op  en de hersteltijd is sneller. Hechten is niet meer nodig bij de meeste ingrepen.

Dit alles maakt dat LASER chirurgie ook een ideale behandelmethode is bij kinderen.

Specifieke toepassingen:                             Ilase

  • Wegnemen van lip- of tongbandje.
  • Behandeling van stomatitis of orale wondvorming bij kankerpatiënten. Het dagelijks comfort kan sterk verbeterd worden door behandeling met de diode Laser :De bloeding wordt gestelpt, de pijn wordt verzacht,de genezing versneld.
  • Behandeling van milde en ernstige vormen van parodontitis.
  • Cosmetische hercontourering van het tandvlees
  • Wegnemen overgroei van tandvlees bvb zwangerschapsepulis.

Conclusie:

Uw tandarts investeerde in een universitaire opleiding (RUG) en LASER toestellen om u een moderne, comfortabele en vlotte  behandeling te kunnen aanbieden  met minimale hoeveelheid verdoving,zonder hechtingen of bloeding.Vraag gerust meer info.