Geriatrische tandheelkunde

Wat is geriatrische tandheelkunde?

Dat deel van de tandheelkunde waarin het gaat om de preventie, de diagnostiek, de behandeling en de nazorg van orofaciale ziekten en problemen bij (kwetsbare) ouderen.Dit zijn mensen op een hogere leeftijd met een complex ziektebeeld als gevolg van een combinatie van lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven en een afname in kwaliteit van leven.Hierdoor kan de mondgezondheid van de geriatrische patiënt veranderen.

Hoe onderscheidt een tandarts met geriatrische affiniteit zich?

 • kennis van mondzorgproblemen die kenmerkend zijn voor ouderen
 • kennis van de meestvoorkomende ziektes bij ouderen en hun relatie met de mondzorg
 • affiniteit  en ervaring met ouderen als ook de tijd om de oudere patiënt te behandelen
 • een praktijk die toegankelijk is met een rolstoel of rollator
 • stelt voor elke geriatrische-patiënt een mondzorgplan op; hierin staat zowel de dagelijkse als de professionele mondzorg
 • verdiept zich in de ziektebeelden en het medicatiegebruik van de geriatrische patiënt en let hierbij op de mogelijke medisch-tandheelkundige interactie
 • overlegt indien nodig met de huisarts en/of medisch specialist.

Problematiek bij oudere patiënten die vaak pijn en discomfort geven:

 1. slecht passende prothese(s)
 2. verminderd kauwvermogen
 3. slikproblematiek
 4. kaakgewrichtsklachten
 5. veel tandsteen
 6. mobiele eigen tanden

Mogelijke oplossingen:

 • behoud van verkorte tandenboog of enkele goede pijler-elementen
 • verwijderen slechte elementen – verzorgen te behouden restdentitie
 • regelmatig verwijderen tandsteen en plaque
 • maken van goed aangepaste prothese
 • klikprothese op implantaten die comfort sterk verhoogd
 • ….