Eerste hulp

Contacteer best zo snel mogelijk uw tandarts.

Uitgeslagen tand : Bij een uitgeslagen tand uit het blijvend gebit is het belangrijk, dat de tand weer zo snel mogelijk op zijn plaats staat. Wanneer dit binnen een uur gebeurt, zijn de vooruitzichten het gunstigst. Een tand kan weer vastgroeien, maar mag tijdens het vervoer naar de tandarts niet uitdrogen. Plaats hem of terug in de kaak of, als dat niet lukt, bewaar de tand in speeksel (onder de tong) of in melk. De tandarts kan de tand (binnen het uur ) op de juiste plaats terugzetten en fixeren..

Een losstaande tand : Het kan natuurlijk ook zijn dat een tand is verplaatst of los staat. Ook dan zal de tand worden gefixeerd. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met uw tandarts.

Een stuk van de tand : Wanneer er een stuk van de tand is afgebroken is het goed om snel naar de tandarts te gaan. Bewaar het stukje tand steeds vochting.

Afgebroken tand : Is er een klein stukje van de tand afgebroken, probeer dan zo snel mogelijk uw tandarts te contacteren. Ligt de zenuw bloot (er schemert iets rozerood door het tandbeen, er kan wat bloed uit de tand komen en meestal hebt u pijn), neem dan buiten de consultatie-uren contact op met de wachtdienst.

Vulling eruit : Doet uw tand of kies geen pijn, wacht dan tot uw eigen tandarts bereikbaar is en neem contact op met hem. Bij niet te onderdrukken pijn, probeert u de pijn met een pijnstiller te bestrijden en neemt u contact op met de wachtdienst. Eet in beide gevallen geen harde dingen.

(Nood)kroon los : Met een druppel tandpasta plakt u kroon en kies provisorisch aan elkaar. Neem zo snel mogelijk contact op met uw tandarts.

Nabloeding : Probeer de bloeding te stelpen met een gaasje of een schone zakdoek met een knoop erin waarop u kunt bijten. Spoel de mond niet en drink geen warme dranken. Blijft de wond bloeden, neem dan contact op met uw tandarts of buiten de consultatie-uren met de wachtdienst.

Zwelling/ontsteking : Probeer de pijn met een pijnstiller te bestrijden. Werkt dat niet, neem dan contact op met uw tandarts of buiten de consultatie-uren met de wachtdienst.